ट्रेनमध्ये भेटले एक गांडू अंकल – Marathi chavat katha

आज पासून काही दिवसांआधी मला दिल्लीवरून हैदराबादला एका इंटरव्ह्यूसाठी जायचं होतं. मी संध्याकाळी पाच वाजता दिल्लीवरून ट्रेनमध्ये चढलो. माझं आरक्षण S-4 मध्ये 50 व्या बर्थवर होतं. मी दिवसभर कामात फारच व्यस्त होतो. त्यामुळे मला फार थकवा आला होता. मी माझी चादर अंथरून लेटलो. मला वरची बर्थ मिळाली होती. काही वेळ मी लेटलो आणि मला गाढ झोप लागली.

साधारण एक तासानंतर माझी झोप उघडली. मला टॉयलेटला जायचं होतं. टॉयलेटला गेलो तेव्हा एक स्टेशन आलं आणि ट्रेन थांबली. मी परत आलो तेव्हा हळूहळू ट्रेन धावायला लागली होती. माझी नजर दरवाजाजवळ गेली. तिथे एक अंकल नुकतेच ट्रेनमध्ये चढले होते. ते पहायला फारच हँडसम होते. ते जवळपास 45 वर्षांचे असतील. त्यांची उंची पाच फूट अकरा इंच, गोरा वर्ण, मोठया निशा आणि गोरेगोमटे गाल! ते फारच सुंदर दिसत होते. गोरे असल्याने त्यांच्या चेहर्‍यावरच्या मिश्या फार आकर्षक दिसत होत्या. त्यांनी डाय लावून आपले केस काळे केले होते.

त्यांचं आरक्षण कन्फर्म नव्हतं. त्यामुळे ते त्रासून इकडे तिकडे पाहत होते. मला त्यांच्या सुंदरतेने खेचून घेतलं आणि मी त्यांच्या जवळ पोहोचलो. मी त्यांना विचारलं, “तुमचा सीट नंबर काय आहे?” ते फारच गोड आवाजात बोलले, “बाळा माझं तिकीट 56 वर वेटिंग आहे.” मी म्हणालो, “मुश्कीलच आहे मग.” ते म्हणाले, “हो ना, पण आता आपण काय करू शकतो?” मी म्हणालो, “तुम्ही माझ्याबरोबर चला माझ्या बर्थवर. आपण दोघे ऍडजेस्ट करू.” ते सुटकेचा निःश्वास टाकत म्हणाले, “धन्यवाद बेटा.”

मग ते माझ्या बरोबर आले. आम्ही दोघेही माझ्या वरच्या बर्थवर बसलो. मग टीटी आला आणि त्याने आम्हाला आमचे तिकीट दाखवा म्हटलं. अंकलच वेटिंग तिकीट बघून तो म्हणाला, “तुम्ही इथेच बसून राहा, जर खाली सीट मिळाली तर मी तुम्हाला सांगेन.”  अंकल खुश झाले. मग तो टीटी समोर गेला आणि आम्ही दोघे गोष्टी करायला लागलो.

मी अंकलला विचारलं, “तुम्ही काय करता?” ते म्हणाले, “मी पोलीसमध्ये आहे.” पोलीस म्हटल्यावर मी गांगरलो. पण मग लगेच सामान्य झालो. तेही हैदराबादला जात होते. ते म्हणाले, “बेटा तू फार छान आहेस आणि क्युट पण आहेस.” मी म्हणालो, “थँक्स, अंकल खरं सांगू तर तुमच्यासारखा आकर्षक पुरुष मी अजून पर्यंत नाही पाहिला.” यावर ते थोडे हसले. त्यांचा हसणं एवढं गोड होतं की मला राहवले नाही. मी म्हणालो, “अंकल जर तुम्हाला काही प्रोब्लेम नसेल तर मी तुम्हाला किस करू का?” ते म्हणाले, “बेटा माझी तर इच्छा आहे की मी तुला कीस कराव पण इथे तर सर्व लोक जागेच आहेत. थोडा वेळ थांब मग आपण काहीतरी करू.”

आता माझं मन डोलायला लागलं. मी सर्वांच्या झोपण्याचा वाट पाहायला लागलो. रात्रीचे बारा वाजले. भोपाळ आलं होतं. आम्ही खाली उतरून चहा प्यायलो. मग परत ट्रेनमध्ये, बर्थवर चढून ते मला म्हणाले, “आता सगळे झोपले आहेत. आधी मी तुला किस करेन. मग तुला जे करायचे आहे ते कर.” मी फार खुश झालो. ट्रेनमध्ये सर्व लोक झोपले होते. आता बोगीत ते आकर्षक अंकल आणि मी असे दोघेच जागे होतो. त्यांनी माझ्या गालावर किस केले. त्यांचे चुम्बनाने मला कामआनंद मिळत होता.

माझा सात इंचीचा लंड पूर्णपणे ताणला होता. त्यांनी माझ्या लंडावर हात फिरवला. मी पागल झालो आणि झटकन माझी पॅन्ट खोलून माझा लंड बाहेर काढला. ते माझ्या लंडाकडे पाहातच राहिले. त्यांनी मला त्यांच्या बाहुपाशात घेतलं. मी फार उत्तेजित होतो. हा माझा गे सेक्स चा पहिलाच अनुभव होता. मला ह्याबद्दल माहिती होतं पण कधी केलं नव्हतं. माझ्या मनातही असे विचारायचे की मला कोणीतरी अंकल भेटावे आणि मी त्यांच्याशी एन्जॉय करावं. म्हणजे मला फक्त अंकल आवडायचे आणि माझं ते स्वप्न आज ट्रेनमध्ये पूर्ण होत होतं.

त्यांनी माझा लंड तोंडात घेतला आणि पागलासारखे खायला लागले. मला फार मजा येत होती. मी सुद्धा त्यांच्या लंडाला खाण्याची इच्छा जाहीर केली आणि माझा हात त्यांच्या पॅंटवर नेला. त्यांचाही लंड पूर्ण ताणला होता. मी त्यांची चेन खोलून त्यांचा लंड बाहेर काढला. त्यांचाही लंड 8 इंच लांब आणि तीन इंच मोठा आणि कडक होता. मी म्हटलं, “आता आपण असं करू तुम्ही तुमचा लंड माझ्या तोंडावर द्या आणि माझा लंड मी तुमच्या तोंडात देतो.”

आम्ही दोघंही 69 पोझिशनमध्ये झालो आणि एकमेकांचा लंड चूसायला लागलो.. “उउममम … हहहुऊ… आआहहह…” साधारण पंधरा मिनिटं त्यांचं लंड चुसल्यानंतर त्यातून गरमागरम वीर्य निघालं आणि मी ते पिऊन घेतलं. आता वेळ माझी होती. पाच मिनिटानंतर मी माझेही विर्य त्यांच्या तोंडात सोडले. आता आम्ही दोघेही तृप्त झालो होतो. अंकल मला वारंवार धन्यवाद देत होते.

रात्रीचे दोन वाजले होते. आम्ही आता एकाच साईडला तोंड करून लेटलो होतो. आम्ही चिपकुन झोपलो होतो. तेव्हा मला जाणवलं की त्यांचे दूध खूप मोठे मोठे आणि चिकणे आहेत. मी त्यांच्या छातीवर हात फेरला. त्यांचे दूध खरंच मांसल होते. असं वाटलं की मी स्त्रियांचे बुब्स दाबत आहे. मग त्यांच्या बनियनमध्ये हात टाकून मी त्यांचे दूध कुरवाळत राहिलो. त्यांनाही मजा येत होती.

ते जागे झाले आणि म्हणाले, “बेटा घे चुस ना.” मी वेळ न घालवता त्यांचा बनियन काढला आणि त्यांचा एक दूध माझ्या तोंडात घेतला. त्यांचे निप्पल एकदम चिकणे होते. तिथे केस सुद्धा नव्हते. मला फार मजा येत होती. रात्रीचे तीन वाजत आले होते. ते माझ्याकडे पाठ करून लेटले होते. मी त्यांच्याजवळ येऊन झोपलो आणि त्यांचे दूध दाबायला लागलो. माझा लंड पूर्णपणे कडक झाला होता. मी त्यांची चड्डी खाली केली. त्यांच्या गांडीत मी माझा लंड घुसवायचा प्रयत्न केला. ते कळवळले, “आहहहहह…” त्यांची गांड चांगलीच कसलेली होती. त्यामुळे लंड आत जाता जात नव्हता.

मी खूप सारी थुंकी माझ्या लंडावर आणि त्यांच्या गांडीवर लावली. नंतर मी हळूहळू लंड आत मध्ये घुसवल. ते ही त्यांची गांड पुढं-मागं करत होते. माझा लंड आत मध्ये घुसला तसा त्यांना थोडासा त्रास झाला पण त्यांनी तो सहन केला. मग थोडं थांबून मी परत धक्के मारायला सुरवात केली.  ते कण्हत होते, “उउममम… बेटा… आह्ह्ह…” नंतर मी एक मोठा धक्का दिला आणि माझा पूर्ण लंड त्यांच्या गांडीत बसवून टाकला. त्यांना त्रास झाला पण ते आपलं तोंड दाबून सहन करत होते. मी जोरजोराने धक्के देत होतो.

आता ते आपल्या पोटावर लेटलो. मी त्यांच्या अंगावर चढलो आणि त्यांची गांड मारायला लागलो. पंधरा मिनिटाच्या जबरदस्त गांड मारईनंतर माझे विर्य त्यांच्या गांडीवरच सुटलं आणि मला अत्यंत आनंदाची अनुभूती प्राप्त झाली. आता सकाळ झाली होती आणि आम्ही सामान्य झालो. ट्रेन आता हैदराबादला पोहोचली. मग अंकलने एक हॉटेल बुक केलं. तिथे त्यांना पाच दिवस राहायचं होतं आणि मला फक्त दोनच दिवस. त्यांनी मला म्हटलं की मी त्यांच्यासाठी पाच दिवस थांबावं. माझ्यासाठी आणखी चांगली गोष्ट ती काय होऊ शकत होती? मी ते पाच दिवस त्यांच्यासोबत स्वर्गीय सुखाचा आनंद घेतला. त्या दरम्यान मी माझीही गांड ठोकून घेतली. कधी ते माझी गांड मारायचे तर कधी मी. कधी मी त्यांच्या लवड्यावर उड्या मारायचो तर कधी ते माझ्या. आम्ही ते पाच दिवस भरभरून एकमेकांच्या वीर्याचा आस्वाद घेतला.