मावशीच्या केसाळ पुदीचा सुगंध – Marathi Hot Stories

हा अनुभव माझ्या मित्राचा आहे जो मी माझ्या शब्दात सांगत आहे. माझं नाव इरफान असून मी चोवीस वर्षांचा तरुण आहे. माझा स्वतःचा मोबाईल दुरुस्तीचा बिझनेस आहे. मला भाभी आणि आंटीना चोदायला फार आवडतं. त्यामुळे मी नेहमीच त्यांच्या शोधात असतो. माझ्या दुकानात येणाऱ्या ऑंटी, भाभीना, मावशी ना मी पटवण्याचा प्रयत्न करत असतो. अशाप्रकारे मी बऱ्याच जणींना ठोकलं सुद्धा आहे.

माझी एक आबिदा नावाची मावशी आहे. ती अडतीस वर्षांची सेक्सी स्त्री आहे. तिचं लग्न अठराव्या वर्षीच झालं होतं. पण माझे मौसाजी हे दुसऱ्या एका बाईच्या नादी लागून हिला तलाक देऊन त्या बाईसोबत दुसरा संसार थाटला होता. माझ्या मौसाजीकडून मावशीला एक जवान मुलगी सुद्धा आहे.

माझी मावशी खूप कमी वेळा झवल्यामुळे ती जास्त मोठी दिसत नाही. तिची उंची पाच फूट सात इंच आहे. तिचे संत्र्यासारखे बुब्स आहेत. मी मोठा व्हायला लागलो तसा तसा मला माझी मावशी आवडायला लागली. ती आपल्या माहेरी राहायची. सोबत माझे नानी आणि नाना पण होतेच. जेव्हा मी नानीच्या घरी जायचो तेव्हा मी तिला न्याहाळत बसायचो. कधी बाथरूममध्ये जाऊन तिच्या वापरलेल्या चड्ड्यांचा आणि ब्राचा वास घ्यायचो. तसंच ते कपडे माझ्या लंडाला घासून मूठ ही मारायचो.

मावशी मला तिच्या मुलाप्रमाणेच वागवत होती. एकदा काय झालं की नाना, नानी बाहेरगावी गेल्याने घरी मावशी आणि तिची मुलगी रुही एकटेच राहणार होते. त्यामुळे ती मला म्हणाली, “इरफान आम्हा दोघींनाच रात्री घरी भीती वाटेल. तू ये ना काही दिवस आमच्याकडे.”

मग मी माझ्या घरी सांगून तिच्याकडे काही दिवसांसाठी गेलो. जाताना मी माझे कपडे नेले पण नाईट ड्रेस न्यायचं विसरलो. तर मग त्या रात्री जेवण वगैरे झाल्यावर आम्ही झोपायला गेलो तेव्हा माझ्या मनात विचार आला की मावशीच्या पुच्चीचा आस्वाद घेण्याचे हेच दिवस आहेत. मावशी सुद्धा लंडाची भुकेलीच असेल ना! किती दिवस झाले असेल तिला लंड खाऊन.

मी मावशीला म्हटलं- मावशी मी माझा नाईट ड्रेस आणायचं विसरलो आणि जीन्स मध्ये मला झोपच येत नाही.
ते गरमीचे दिवस होते. मावशी म्हणाली- अरे माझ्याकडे पण आता काहीच नाही आहे. काय देऊ आता मी तुला घालायला? यावर रूही म्हणाली- अम्मी मी भाईजानला माझी कॅपरी देते घालायला. त्यावर मावशी म्हणाली- हो हे चांगले राहील.

रुहीने तिची कॅप्री आणून मला दिली. मला खुशी झाली. वाटलं चला आज रुहीच्या कोवळ्या पुच्चीचा सुगंध घेऊ. असं म्हणून मी तिची कॅपरी घेऊन रूममध्ये आलो. मस्तपैकी तिच्या वापरलेल्या केपरीचा सुगंध घेतला आणि मग मी ती अंगात चढवली. पण ती चांगलीच टाईट होत होती.

जसा ती कॅपरी घालून मी बेडवर बसलो तसा ते खूप टाइट असल्याने फाटली. यावर त्या दोघीही हसायला लागल्या आणि मावशी म्हणाली- आता तर तू आपल्या अंडरवियरवरच झोप. तुला काही आमचे कपडे होणार नाही.

मग रात्री नऊ वाजेपर्यंत आम्ही गप्पा करत होतो. त्यानंतर आम्ही सर्व झोपायला गेलो. मावशीने गाऊन घातला होता आणि मी अंडरवियर बनियान वरच होतो. आता तर मी मावशीला माझ्या लंडाचा दर्शन देण्यास उत्सुक होतो. त्यामुळे मी माझा लंड हलवून टाईट केला आणि त्याला थोडस चड्डीच्या बाहेर काढलं. आम्ही तिघेही एकाच रूम मध्ये झोपलो होतो.

मावशी बाजुच्या बेडवर माझ्याकडे पाठ करून झोपली होती. तिची गांड बघून माझा लवडा आणखीनच ताणला. मग मी तिच्या पलटण्याची वाट बघायला लागलो. तोपर्यंत मी मोबाईलवर सेक्स स्टोरी वाचायला लागलो.

मला काही वेळाने मावशी चुळबुळ करत असताना दिसली. तसा मी मोबाईल बाजूला ठेवला आणि झोपण्याचं नाटक केलं. ती उठून बाथरूमला गेली आणि थोड्याच वेळात परत आली. माझ्या मोबाईलचा प्रकाश दिसल्याने तिने तो उचलला. तसा तिला मी वाचत असलेली सेक्स स्टोरी दिसली. मी अगदी झोपेचं सोंग घेऊन होतो. ती मोबाईल घेऊन आपल्या बेडवर गेली आणि ती सेक्स स्टोरी वाचायला लागली. तिला वाटलं की मी आता गाढ झोपेत आहे.

मी डोळ्याच्या कोपऱ्यातून बघत होतो. ती स्टोरी वाचताना आपल्या पुच्चीवर हाताने दाबत होती. तिने आपला गाऊन वरती सरकवला आणि चड्डी मध्ये हात घालून आपली पुच्ची घासत होती. रुही बाजुच्या बेडवर गाढ झोपली होती. मावशीने आपले पाय पसरले आणि आपली चड्डी खाली सरकवली आणि पुच्चीत बोट घालायला लागली. ते दृश्य बघून माझा लंड थरथरायला लागला. वाटत होतं की तिच्यासोबतच आपणही मूठ मारावी. पण मी तसं केलं असतं तर तिला कळाल असत.

ती मध्ये मध्ये माझ्याकडे बघत होती. स्टोरी वाचून झाल्यावर तिने माझा फोन माझ्या जवळ आणून ठेवायला जवळ आली. तशी मोबाईलच्या प्रकाशात तिला माझं चड्डी बाहेर आलेला लंड दिसला. ती त्याच्याकडे बघतच राहिली. तिला तो पूर्णपणे बघायचा असावा. मी झोपेच चांगलंच सोंग घेतलं होतं आणि अगदी बारीक डोळ्याने मी तिला बघत होतो. माझ्या चेहऱ्यावर अंधार असल्याने तिला याची जाणीव नव्हती.

तिने माझी चड्डी हलक्या हाताने खाली सरकवली आणि माझा लवडा पूर्णपणे उघडा केला आणि ती त्याच्याकडे बघतच राहिली. मग तिने मोठी हिंमत करून माझा लवडा हातात धरला. मला तो स्पर्श अगदी स्वर्गातला वाटला. मी एकदम डोळे खोलले आणि तिचा हात पकडला. मावशी घाबरली. मी तिला म्हटलं, “मावशी हे तुम्ही काय करत आहात?” यावर ती म्हणाली, “माफ कर बेटा चुकी झाली माझ्याकडून. मी तुझ्या मोबाईलमध्ये सेक्स स्टोरी वाचली ना त्यामुळे एकदम मी माझे भान हरपले आणि आणि त्यातून तुझी चड्डी खाली सरकली होती ना तर त्यातून मला तुझं उठलेलं लंड दिसत होतं. त्यामुळे मी वेडीच झाले.

यावर मी तिला म्हणालो- मावशी तुम्ही नाराज नका होऊ. मला माहिती आहे तुम्ही कितीतरी वर्षांचे लंडाची भुकेली आहात. असं म्हणून मी तिला माझ्याकडे खेचलं आणि तिच्या ओठांचे चुंबन घेतले. ती माझ्या पासून दूर पळत म्हणाली- नाही. नाही बेटा. हे बरोबर नाही.

पण मी तिचं काही ऐकलं नाही आणि तिला माझ्याकडे परत खेचले. मी तिचा गाऊन वर केला तशी ती पूर्ण उघडी झाली. मी तिच्या गांडीवरून हात फिरवत तिच्या केसाळ पुच्ची मध्ये बोट घालायला लागलो. मी तिला बेडवर लेटवलं आणि तिच्या टांगा पसरून तिच्या पुच्चीचा सुगंध घेतला. मावशी तडफडत होती. आधी तर ती विरोध करत होती पण नंतर तिने तिचा विरोध झटकला आणि माझ्या कडून त्या अनुभवाची मजा घ्यायला लागली.

मी तिच्या अंगावर लेटत तिची चूत चाटायला लागलो. खूपच मस्त केसाळ चूत होती तिची. तिलाही फार मजा येत होती. ती म्हणाली- बेटा आता आणखी नको तळपवू. टाक पाहू पटकन तुझं लंड माझ्या पुदित आणि हेप मला.

मग मी तिच्या पुदित लवडा घुसवून तिला जोरदार धक्के मारायला लागलो. ती मोठ्याने कन्हत होती. ती बडबडत होती. मग तिने मला खाली लेटवलं आणि माझा लंड पुच्चीत घेऊन त्यावर उठाबशा काढायला लागली. ती म्हणाली- मी ती सेक्स स्टोरी वाचली ना अगदी तसेच घडत आहे आज. असे म्हणून आम्ही दोघेही मनमुरादपणे झवण्याचा आनंद लुटायला लागलो. आम्हाला रूही उठेल याची भीती नव्हती कारण आम्ही दोघेही कामवेडे झालो होतो.

त्या रात्रीतून आम्ही दोनदा झडलो. मग पहाटे आम्ही आपापल्या बेडवर जाऊन लेटलो. मला माझ्या मावशीची पुदी आणि मावशीला माझा लंड पाहिजे तेव्हा मिळणार होता.