मुमताज, झुबेदा, मी आणि तो! – Marathi Hot Stories

त्या दिवशी आम्ही सर्व कॉलेजमधून निघालो तशी मुमताज म्हणाली, “आज चल बरं माझ्यासोबत माझ्या एका मैत्रिणीच्या घरी, आज मी तुला लाईव्ह ऍक्शन दाखवते.” तिनेही पहिल्यांदा तिथंच सर्व काही होतांना पाहिलं होतं. तर मग आम्ही आपापल्या गाडीवर स्वार होत मुमताजच्या मैत्रिणीच्या घरी निघालो. एका मोठ्या, बहुमजल्या इमारतीखाली आम्ही आलो. पार्किंगमध्ये खूप साऱ्या विदेशी कार्स होत्या. तिथं नक्कीच अतिश्रीमंत लोक राहत असावेत.

आम्ही जेव्हा गाडी बाहेर उभी करून आत मध्ये जायला लागलो तेव्हा सिक्युरिटी गार्ड ने आम्हाला थांबवलं आणि म्हणाला, “कुठे जायचं आहे, कोणाला भेटायचं आहे?” मुमताज म्हणाली, “दुसऱ्या मजल्यावर 2 बी झुबेदाच्या घरी. मी तिची मैत्रीण आहे. त्याला कदाचित आम्ही चेहऱ्यावरून चोर वाटलो असू, साल्याने आधी फोन लावून खात्री करून घेतली आणि तेव्हा कुठे आम्हाला आत मध्ये जाऊ दिलं.

मुमताज मला सांगत होती की कशाप्रकारे झुबेदा आणि ती लहानपणी सोबत खेळायचे आणि ती झुबेदाला किती इर्षा करायची आणि बाकी सर्व गोष्टीत झुबेदा जशी काय तिची गुरु माताच होती. मला तर वाटत होतं की माहिती नाही मी कुठल्या तरी मोठ्या संताला भेटायला जात आहे.

जेव्हा आम्ही वरती पोहोचलो आणि दरवाजाची बेल वाजवली तसा गेट उघडला आणि एक रुबाबदार तरुण बाहेर आला. त्याच्या शर्टाचे बटन खुले होते. पिळदार शरीर, सिक्स पॅक एब्स एखाद्या हिरो पेक्षा कमी नव्हता तो. त्याला पाहून मुमताज नं सिटी वाजवली तर मी एकदम बावरले. आम्ही कोणत्यातरी चुकीच्या घरात आलो होतो आणि वरून ही अशी सिटी मारेल तर तो गार्ड आम्हा दोघांनाही हाकलून लावायचा नाही का? तेव्हा त्या तरुणाने म्हटलं, “मुमताज बरोबर?” तिने हसून हो म्हटलं आणि आम्ही दोघीही त्या घराच्या आत मध्ये शिरलो. तेवढ्यात एक मुलगी आली आणि “बेबी आय मिस यू यार! फायनली जुन्या फ्रेंड्स ना भेटायला वेळ मिळाला तर!”

मग आम्ही दोघी एकमेकींना खालपासून वरपर्यंत न्याहाळलं. तिने फक्त एक स्पोर्ट्स ब्रा घातली होती आणि खाली शॉर्ट पॅन्ट होता. तिच्या चेहर्‍यावरील भाव वाचून मला वाटलं की ती विचार करत असेल की  ही कोण सलवार सूट मध्ये बहनजी आली माझ्या घरी!

उफ!! जर मला आधी माहिती असतं तर मीही काहीतरी चांगलं घालून आली असती.  तिने मुमताज ला विचारले, “मुम्मू, इज शी विथ यु?” मुमताज म्हणाली, “येस डार्लिंग, शी इज माय क्लासमेट.”

मला तिच्यावर थोडासा रागच आला. तिने ज्या नजरेनं माझ्याकडे पाहिलं वाटलं ती माझी हेटाळणी करत आहे. पण मुमताज ची मैत्रीण असल्याने मी काहीच म्हटलं नाही. तसही जर ती मुमताज ची मैत्रीण नसती तरी असं कोणतं माझ्या तोंडून काही निघालं असतं. आम्हाला कोचवर बसवून तिने कोल्ड्रिंक्स आम्हाला दिलं आणि ती त्या तरुणाला म्हणाली, “सो शुड वुई कँटीन्यू?”

ते ऐकताच त्याने आपला शर्ट काढला आणि जमिनीवर अंथरलेल्या चटईवर टोंगल्या वर बसला. मग त्याने आपले दोन्ही हात मागे नेत आपल्या पायांच्या तळव्यावर ठेवले. झुबेदा ही त्याच्या शेजारी असंच करत होती. मी कोल्ड्रिंक्स पित पित विचार करायला लागली की काय हेच आहे लाईव्ह ऍक्शन? पण दोघेही तर एवढे दूर दूर होते की एक च तर्हेचा सेक्स शक्य होता, ब्लु टूथ सेक्स!

असा विचार माझ्या डोक्यात येताच मी एकदम हसले आणि सर्व माझ्याकडे पाहायला लागले जसं काही मी कोणता गुन्हा केला असेल. तेवढ्यात मुमताज म्हणाली, “शिनम, दे आर दूइंग हॉट योगा.

“हॉट योगा? ही कोणत्या बले ची गोष्ट आहे?” मी तर पहिल्यांदाच ऐकत होते पण मुमताज ने सांगितले की आजकाल वरच्या वर्गात हा ट्रेंड सुरू आहे आणि जो तरुण योगा शिकवत होता ना तो अमेरिकेतून योगा शिकून आला होता अँड ही इज व्हेरी फेमस!

मग त्यांचा योगा सेशन संपल्यावर तो तरुण चालला गेला आणि झुबेदा अंघोळीला गेली. तिने मला आणि मुमताज ला मधल्या रूममध्ये पाठवलं. आतमध्ये शिरताच मुमताज ने दरवाजा बंद केला. मला वाटलं की आम्ही लाईव्ह ऍक्शन पाहायला आलोत की करायला? तेवड्यात मुमताज म्हणाली, “शिनम, गेट रेडी टू गेट सारप्राईझड!

थोड्याच वेळात झुबेदा आंघोळ करून एक सेक्सी गाऊन घालून बाहेर आली. तिने कोणतातरी परफ्यूम काढला आणि मटकत आपल्या बॉडीवर लावायला लागली. मग तिने काही सुगंधी मेणबत्त्या पेटवल्या. मला वाटलं की आम्हाला काय सरप्राईज मध्ये कँडल लाईट डिनर मिळणार आहे.

एवढ्यात डोअरबेल वाजली अन झुबेदा आपले केस नीट करत दरवाजा उघडायला गेली. आता ती दिसत तर न्हवती पण काही आवाज येत होते. “हाय बेबी, होऊ आर यु डिअर? आज तो बहोत सेक्सि दिखा रही हो. वावो द परफ्यूम इज लव्हली. अरे तुझ्या शरीराचा सुगंध च आम्हाला पागल करून टाकते तर मग आज तर कायमत च होईल.

मी आतल्या रूममधून सर्व ऐकत होते. खरंच मुलींजवल मुलांना पटवायला किती उपाय असतात. तेवड्यात तो तरुण आत येत कोचवर बसला. त्याला बघून अस वाटलं की अरे याला तर मी कुठेतरी पाहिलं आहे. अरे हा तर त्या बाईक च्या ऍड मधला होय ना. पण हा झुबेदा च्या घरी काई करत आहे.

माझ्या मनात चाललेले प्रश्न माझ्या चेहऱ्यावर अगदी ठळकपणे दिसत होते. ते बघून मुमताज म्हणाली, “यस, अमित कपूर. ह्या दोघांनी खूप ऍड मध्ये सोबत काम केलंय. ते इन्शुरन्स ची ऍड आठवते ना त्यात झुबेदा अमितची वाईफ बनली होती. साडीवर तर तू तिला ओळ्खलच नव्हतं.

मी मग झुबेदा कडे पाहिलं. ती अमितच्या मांड्यावर येऊन बसली आणि त्याच्या केसांवरून हात फेरायला लागली. अमित ने जशी तिच्यात गोऊन ची चेन खोलला तशी ती त्याचा हात धरत म्हणाली, “नॉट सो फास्ट, इतनी जलदी भी क्या है?” एवढ्याने अमितने त्याचा तोंड बनवलं.

ते बघून झुबेदाने त्याला किस करायला सुरुवात केली. झुबेदा मग उभी झाली आणि तिने तिचा गाऊन उतरवला आणि साईडला फेकला. आतमध्ये तिने काळी पारदर्शक नाईट घातली होती.

झुबेदाचं गोरं, चिकनं शरीर तिच्या पारदर्शक नाईंटी मधून बघून माझंही मन डोलायला लागलं. मला नव्हतं माहित की अमित इतका फास्ट असेल. तिच्या हॉट डांसनं त्याचा नियंत्रण सुटला. ती त्याला म्हणाली, “हे काय अमित? यू केम व्हेरी फास्ट! आता तर अजून सुरुवातही झाली नव्हती.

अमित एकदम मन मारून बसला. तो म्हणाला, “बेबी स्टेरॉइड घेतल्यामुळे झालं असं. सध्या जिम मध्ये जात असल्याने मी ते घेत आहे ना. नाहीतर माझा स्टॅमिना तर घोड्यासारखा आहे.” असं म्हणून त्याने तिला कोचवर  ठेवलं आणि ती तिची पारदर्शक नाईटी पायाखालून वरवर नेत तो चुंबन करायला लागला. आता मी समजले की समोर काय होणार आहे. मला तर वाटत होतं हे सर्व फक्त पोर्न फिल्म मध्येच होत असेल पण माझ्या डोळ्यादेखत लाईव्ह ऍक्शन आता मी बघत होते.

जुबेदाच्या दोन्ही टांगा अमितच्या खांद्यावर होत्या. तिच्या जांघामध्ये त्याने त्याचं डोकं घातलं होतं. तिच्या चेहऱ्याच्या हावभावावरून मला कळलं की हिला ते सुख मिळत आहे ज्याची प्रत्येक मुलीला इच्छा असते. मग ते दृश्य बघून मुमताज ने आपली बॅग पकडली आणि ती वाशरूम मध्ये गेली.

ओ.. गॉड! तो दिवस केव्हा येईल जेव्हा मी या सर्व गोष्टींचा आस्वाद घेईन! मला तहान लागली होती. पण ते दृश्य सोडून जायला माझं मन करत नव्हतं. एका वेळेस दोन दोन प्रकारची तहान लागली होती. पण एका वेळेस मी एकच भागवू शकत होते. पण तेवढ्यात मला टेबलावर एक पाण्याची बॉटल दिसली. मी त्यातल्या पाणी प्यायले आणि मग वोशरूम कडे वळले हे बघायला की ही मुमताजची बच्ची करत तरी काय आहे.

आणि तिथे तेच सुरू होतं ज्याची कल्पना मी केली. तसं हस्तमैथुन करणं हे काही वाईट नाही. त्याच्यामुळे आपला स्ट्रेस कमी होतो आणि आणि सुखही प्राप्त होतं. मी मुमताजला तसंच हस्तमैथुन करण्यासाठी एकटं सोडलं आणि आणि परत मागे वळले. तेव्हा मला झुबेदाचा आवाज आला, “हाऊ डेअर यु अमित? तुम बिना कंडोम के साथ कैसे आ गये? तुम्हे क्या लगा मै तुम्हे बिना कंडोम के चोदने दुंगी?

अमित तिची मनधरणी करायला लागला आणि परत तोंड मारून बसला. तसा तिने एका बॅगेतून कंडोमचे पाकिट काढलं आणि हसत म्हणाली, “मी तुझी मजा घेत होते.” पाकीट बघून जसं काही भुकेल्या सिंहाला मांस मिळालं होतं. तो म्हणाला, “यु आर व्हेरी स्मार्ट डार्लिंग. मला माहिती होते तुझ्याकडे काही पाकीट तर निश्चितच पडली असतील. चलो ना देर मत करो, मुझसे रहा नही जा रहा.”

खरंच आज माझ्या शरीराला तर आग लागली होती. जर माझ्यासोबत असं कुणी केलं असतं तर त्याच वेळेस मी माझं शरीर नागडं करून बसले असते आणि चोदायचा भरपूर आनंद लुटले असते. माझा हात नकळतपणे तिथेच गेला. मुमताज जे वाशरूममध्ये करत होती तेच मी आता इथे त्यांना बघून करायला जात होते. अमित आणि झुबेदाची रोमान्स आणि चुदाई बघून मी माझ्यावर नियंत्रण ठेवू शकले नाही आणि वाशरूमकडे वळले. मी दरवाजा ठोठावला तशी मुमताज एकदम फ्रेश होउन बाहेर आली.

मी तिला काहीच न विचारता बाथरूममध्ये घुसले आणि दरवाजा लावून घेतला आणि माझ्या पुच्चीत बोटे आत बाहेर करायला लागले. त्या दोघांसमोर तिथे तसं करायला मला इन्सलटिंग वाटत होतं म्हणून मी मुमताज प्रमाणेच बाथरूम मध्ये आले आणि माझी पुच्ची घासायला लागले.

नंतर माझं आटोपल्यावर मी बाहेर आले तेव्हा अमित गेलेला होता आणि झुबेदा नाईटीवर कॉफीचे चुसके मारत होती आणि मुमताज तिच्याशी गप्पा करत होती.