मेव्हणा मेव्हणी एकमेकांशी झवले – Marathi zavazavi katha

हॉट मराठी स्टोरीजच्या वाचकांचं मी खुल्या हृदय आणि उघड्या पुच्चीने स्वागत करत आहे. तसंच तुम्हा मुलींच्या पुच्च्यासाठी मी प्रार्थना करत आहे की तुम्हाला सुद्धा झवण्यासाठी लवकरच कुणीतरी मिळो.

तर आता मी तुम्हाला माझ्या मेव्हण्या सबोतच्या झवण्याची कहाणी सांगते. मी माझ्या आई आणि भावासोबत पाच वर्षांनी माझ्या मामाच्या गावी अकोल्याला गेले होते. तिथे मला फार छान वाटलं. इतक्या वर्षांनी त्यांच्याकडे जात असल्याने तेही खूप खूश झाले होते. आम्ही सर्व मेव्हण्या, मेव्हणा मौजमजा करत होतो. पण त्या आठवड्याभरातच माझ्यात झवण्याचा किडा रांगायला लागला. कारण तशी मी साधारण रोजच पुच्ची मध्ये लंड खात असे. असा क्वचितच एखादा दिवस जाई ज्या दिवशी मी चुदली नसे. त्यामुळे साला इथे तर चुदाई काय तर साधं माऊ दाबून घेण्यासाठी पण मी आतुरले होते.

माझ्या मामाच्या पोरी माझ्याच वयाच्या होत्या. त्या खूपच सुंदर होत्या. गोरा चेहरा, मध्यम आकाराचे माऊ, भरलेल्या जांघा आणि मस्त गांड! पण त्या अगदीं साध्या सिम्पल होत्या. त्यातली एक तर स्कर्ट आणि टॉप घालायची. मला तर आश्चर्य वाटायचं की एवढ्या सुंदर असूनही ह्या एवढ्या साध्या कश्या!

एक दिवस मी आंघोळ झाल्यावर कपडे वाळवतांना माझे केसही वाळवत होते. इतक्यात मागून कुणीतरी माझ्या गांडीत काहीतरी दांडक्यासारखी वस्तू दाबून माझे माऊ मसाजायला लागला. मी एकदम दचकले. पण तो स्पर्श मला अगदी सुखावून गेला. वाटलं “चला कुणालातरी माझ्या जवानीवर दया आली”. मागे वळून बघितलं तर मागे माझा मेव्हणा होता!

मी म्हटलं, “अरे हे काय? ही काय जागा आहे का असं करण्याची? कुणी पाहिलं तर हाहाकार होईल.” तसं तर 5 वर्ष्या आधी आमच्यात झवाझवी झाली होतीच म्हणा. त्यामुळे त्याच्या वागण्याचं मला फार धक्का बसला नाही. तो माझे मम्मे मसलत म्हणाला, “साला इथे तर पुच्चीसाठी खूपच तरसावं लागतं. झवायला भेटतच नाही की एखादी मुलगी आणून बेडवर पटकुन चोदावी.” तोही माझ्याप्रमाणेच त्रागा करत होता.

त्याच्या स्पर्शाने माझे निप्पल्स कडक झाल्याने मी आणखी गरम व्हायला लागली होती. मग मी त्याला म्हटले, “अरे आता तू माझे माऊ दाबू नकोस नाहीतर मग चोदायला न मिळाल्यास मला बाथरूम मध्ये जाऊन पुच्चीत बोटे घालावे लागतील आणि तुलाही मूठ मारावी लागेल.” तो म्हणाला, “अरे एवढ्या दिवसांनी मला संधी मिळत आहे तर तुलाच चोदल्याशिवाय तर मी नाही सोडणार. मग काहीही होऊन जाऊ दे.” असं म्हणून त्याने माझा पायजमा सोडला.

पण मी त्याला विरोध करत म्हणाली, “अरे असा नको करूस. कुणी पाहिलं तर बदनामी होईल. झवण्याची तर माझीही इच्छा होत आहे पण काय करू इथे जमणार नाही नं.” तो म्हणाला, “बरं ठीक आहे तू नाही म्हणत आहेस तर. पण निदान माझा लवडा तरी चुरप. मी त्याच्यावरच समाधान मानेन.” ती म्हणाली, “अरे पण तरीही तुझा लंड चुसताना कुणी बघितलं तर काय होईल?”

पण तो मानला नाही आणि त्याने मला भिंतीच्या आड नेले आणि मला माझ्या टोंगळ्यावर बसवून आपल्या पॅण्टमधुन त्याने लंड काढला आणि म्हणाला, “घे चुस ग.” मी म्हणाले, “अरे अजून तर तुझा लंड उठला पण नाही. मला वेळ लागेल उठवायला. तू मानत का नाही आहेस?” तेव्हा तो टॉप वरूनच माझे निप्पल्स दाबत रागाने म्हणाला, “साली नाटक नको करू. एक तर चोदायला मिळत नाही आहे आणि वरून गोष्टी चोदत आहे साली बहनचोद. तुझ्या बोलण्यामुळेच झोपला तो. चल चुसून उठव लवकर माझा लवडा.”

मग मलाही राग आला आणि म्हणाले, “माझ्यावर बहादुरी दाखवत आहेस? घे बघ मग आता माझी बहादुरी.” असं म्हणून मी माझा टॉप काढून फेकला आणि त्याचा लंड तोंडात घेऊन चोखायला लागले. त्याने मला टॉप काढून घेतलेले पाहताच तो दचकून म्हणाला, “अग हे तू काय केलंस? कुणी पाहिलं तर काय म्हणतील?” मी म्हणाली, “आता कशी गांड फाटली तुझी? चल आता जे होईल ते पाहिल्या जाईल. चोद मला इथंच. जास्तीत जास्त काय होईल? तुझ्या बहिणी येतील किंवा मामी येईल. त्यांना मी सांभाळून घेईल.” तो म्हणाला, “आणि तुझे मामा आले तर?” मी म्हणाले, “मामा आले तर माझी नंगी पुच्ची आणि माऊ बघूनच ते धाराशायी होतील.”

समोर मी म्हणाले, “तू लवकर माझ्या पुच्चीला चाटून गरम कर आणि मीही तुझा लंड चुसून तयार करते.” असं म्हणून मी खाली लेटले आणि तो माझ्यावर 69 पोझिशनमध्ये आला. मग तो माझी पुच्चीत चाटायला लागला आणि मी त्याचा लंड चुसायला लागले. त्याचा लंड चांगल्याप्रकारे चोखून झाल्यावर तो म्हणाला, “चल आता तू घोडी बन. मी मागून तुझी पुदी हेपतो.” यावर मी त्याला म्हणाले, “नाही रे. आज मला तुला झवायचं आहे. तू आपले पाय पसरूरन बस. मी बरोबर पुच्ची त्यावर बसवते.”

मग तो आपले पाय करून बसला. तशी मी त्याच्या कमरेच्या बाजूला एक एक पाय ठेवला आणि त्याला म्हणाले, “अरे एकदा माझ्या पुच्चीवर किस कर ना. मग मी एकदमच तुझ्या लंडावर बसते.”
त्याने पुच्चीवर एक किस केला आणि तो म्हणाला, “अगं जर का तुझा नेम चुकला तर माझा लंड नक्कीच तुझ्या गांडीखाली दबल्या जाईल बरं. त्यापेक्षा तू आरामातच बस.”

पण मी तर माझ्या जिद्दीवर होते. त्यामुळे मी झटकन त्याचा लंड माझ्या पुच्चीत घुसवायला खाली बसले तसा त्याचा लंड मागे गेला आणि माझी गांड त्याच्या लंडावर आदळली! कसा तो मोठ्याने कळवळला, “आईई..गगग..” तो ओरडला, “उठ साली कुत्री! मी तुला आधीच सांगितलं होतं ना माझा लंड दबेल म्हणून? थांब थोडा वेळ रेस्ट घेऊ दे. एक तर तुझी गांड एवढी भारी आहे!” मी त्याला हसून सॉरी म्हटले.

थोड्या वेळाने तो नॉर्मल झाला तसा मी परत माझे दोन्ही पाय त्याच्या कम्बरेच्या एक साईडला घेऊन उभे झाले. तसा तो दचकून म्हणाला, “तुझा इरादा काय आहे परत माझा लंड दाबायचा का?” मी म्हणाले, “अरे परत एकदा करून बघू न. वन्स मोर प्लिज!” तो म्हणाला, “तू काय खूप मोठी निशानेबाज आहेस का? पण लक्षात ठेव या वेळी जर का तुझा निशाना चुकला तर एखाद्या कुत्र्याकडुन मी तुझी गांड मारवून घेईल बरं.”

आम्ही दोघे मेव्हणी मेव्हणा वासनेमध्ये एवढे बुडालो होतो की आम्ही विसरलोच की आम्ही गच्चीवर होतो. माझं लक्ष दरवाज्याकडे गेले. तेव्हा मला तिथे मामे बहीण लपून आमच्या चोदायचा खेळ बघताना आणि माझं आमचं बोलणं ऐकताना दिसली. ते बघून मी दचकली आणि खाली वाकून मी त्याच्या कानात सांगितले, “अरे तुझी बहीण केव्हापासून आपल्या दोघांना बघत आहे आणि तिने आपलं सर्व बोलनं सुद्धा ऐकलं आहे.” यावर तो पण घाबरला पण मग सावरत म्हणाला, “काही हरकत नाही. जास्तीत जास्त काय करेल? फक्त पाहिलच नं? तर पाहू दे.” मी म्हटलं, “आणि जर का तीने तुझ्या आईजवळ तक्रार केली तर? तिला काय वाटेल की आपण दोघं मेव्हणी मेव्हणा झवत असतो म्हणून?”

तो म्हणाला, “असं काहीच होणार नाही आहे. आता आपल्याला हिच्यात जवानीची आग भडकवायची आहे. आपल्याला तिला पटवायचा आहे की झवण्यात खूप मजा येते. जवान तर आहेच साली आणखी किती दिवस आपल्या पुच्चीला तहानलेली ठेवेल? आणि जेव्हा माझा अवजार तुझ्या पुदीत घुसताना ती पाहिल तर स्वतः आपल्या पुच्चीत बोट घालेल. आणि मला तर कितीतरी दिवसांपासून माझ्या बहिणींना चोदायची इच्छा होती. नक्कीच तिच्या पुदीत झवण्याचा किडा वळवळेल. आपल्याला फक्त हिला दाखवायचा आहे की तुला झवण्यात किती मजा येत आहे! मग ती बरोबर लाईनवर येईल बघ.”

त्यानंतर आम्ही दोघे मेव्हणी मेव्हणा कसे झवलो आणि माझ्या त्या मामे बहिणीला आम्ही माऊ दाबण्याचे सुख कसे काय दिलं ते मी समोरील भागात सांगेन.